Selasa, 29 November 2011

MEMBOLOS

Membolos adalah sebagian kecil dari hobby pelajar walaupun tidak banyak pelajar yang membolos,kebanyakan yang biasa membolos adalah pelajar laki-laki dan ada juga plajar perempun.Faktor-faktor yang menyebabkan para pelajar membolos:
 • Ada mapel guru yang tidak disenangi.
 • Tidak mengerjakan tugas.
 • Diajak temannya membolos.
 • Ada masalah dengan temannya.
 • Dan masih banyak lagi.
Mereka tidak memikirkan perbuatan yang mereka lakukan akan merugikan dirinya sendiri.Mereka hanya ingin senang-senag.Akibat membolos,antara lain:
 • Mereka akan ketinggalan pelajaran.
 • Ketika ulangan pasti mereka tidak bisa mengerjakannya.
 • Kemungkinan besar mereka tidak naik kelas / tidan luls sekolah.

Selasa, 22 November 2011

PANDAI

Banyak pelajar ingin mejadi pandai tapi bayak dari mereka tidak mau belajar.Beberapa TIPS MENJADI PANDAI yang 80% insyaallah berhasil:
 • Taat kepada orang tua dan guru.
 • Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan.
 • Melaksanakan perintah/mengarjakan tugas yang diberikan bapak/ibu guru.
 • Membaca pelajaran yang tadi diterangkan.
 • JUJUR.
 • Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah BERIBADAH dan BERDO'A.
Itulah beberapa tips yang mungkin bagi pelajar sulit untuk menjalankan semua itu.Tapi kalau pelajar sudah bisa menjalankan itu semua insyaallah semua pelajar di INDONESIA akan pandai.

Senin, 14 November 2011

MALAS

Malas adalah sebagian kecil dari hobby pelajar.Malas adalah penyakit yang sulit dihilangkan dari memory otak para pelajar.Malas yang sering dilakukan para pelajar,antara lain:
 • Malas BELAJAR.
 • Malas mengerjakan tugas.
 • Malas mendengarkan guru sedang menerangkan.
 • Malas masuk kelas lantaran ada mata pelajaran yang tidak disenangi.
 • Dan masih banyak lagi.
Tetapi para pelajar lebih suka ketika guru tidak masuk keruang kelas dan ketika hari libur tiba.Itulah yang menyebabkan para pelajar tidak naik kelas atau mendapatkan nilai yang jelek / tidak bagus.

Selasa, 08 November 2011

LUPA

Beribu-ribu alasan para pelajar yang sering mereka ucapkan adalah LUPA.Sebagian besar pelajar lupa karena:
 • Mereka itu tidak belajar
 • Mereka lebih mengutamakan perkembangan teknologi.
 • Menomor dua kan belajar. 
 • Dan masih banyak lagi.
Itulah penyakit pelajar yang sudah terrekam dalam memory otak para pelajar.Para pelajar juga banyak yang tidak mau merubah kelakuannya itu.

Selasa, 01 November 2011

BERPRESTASI

Banyak pelajar yang berprestasi membanggakan SEKOLAH.Tetapi banyak pula yang tidak.Baik prestasi akademik maupun non akademik.Untuk bidang akademik biasanya diikuti pelajar perempuan,tetapi ada juga yang laki-laki,dan Untuk bidang non akademik biasanya diikuti pelajar laki-laki namun juga ada pelajar perempuannya.Kenapa pelajar laki-laki lebih suka bidang non akademik?ALASANNYA:
 • Dibidang non akademik lebih banyak menggunakan tenaga dari pada pemikiran.
Begitu pula sebaliknya ALASAN pelajar perempuan lebih suka dibidang akademik adalah:
 • Bidang akademik lebih banyak menggunakan pemikiran dan sedikit memgeluarkan tenaga.

Senin, 24 Oktober 2011

MENCONTEK

Sebagian besar pelajar pasti pernah mencontek bahkan sering.Mulai dari pelajar SD,SMP,SMK,dan sederajat.
FAKTOR-FAKTOR pelajar itu mencontek,antara lain:
 • Ingin mendapatkan nilai yang baik,tetapi tidak mau belajar.
 • Belajar jika ada ulangan/PR ,jadi belajarnya INSTAN.
 • Ketika mengerjakan ulangan/PR percaya diri akan jawaban dirinya sendiri.
 •  Dan masih banyak lagi.